ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 05 ΜΑΙΟΥ 2020

 

Στην Somfy, θέλουμε να είμαστε και να παραμείνουμε οι αγαπημένοι σας συνεργάτες στο ταξίδι της ανακάλυψης λύσεων "smart home" και των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και της εμπειρίας που αυτά σας προσφέρουν. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και δεσμευόμαστε για την πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη σας να ασκείτε έναν εύλογο έλεγχο στα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε μηχανισμούς, διαδικασίες και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Ο Όμιλος Somfy διόρισε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer ή DPO), ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές μας θα εκτελούνται σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους.


Για τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την παρούσα πολιτική, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή την υποβολή καταγγελίας, επικοινωνήστε με τον DPO (ανεξάρτητα από την οντότητα Somfy στην οποία απευθυνόσασταν):dpo@somfy.com

 

dpo@somfy.com


Η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (εφεξής "πολιτική") σάς ενημερώνει για το τι θα πρέπει να αναμένετε όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, δηλαδή:

 1. Ποιους αφορά η παρούσα πολιτική;
 2. Ποιος είναι υπεύθυνος;
 3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
 4. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα;
 5. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
 7. Διατήρηση δεδομένων,
 8. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων,
 9. Τα δικαιώματά σας,
 10. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική.

 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική μας και να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενό της.

 

 1. Ποιους αφορά η παρούσα πολιτική;

Η παρούσα πολιτική ισχύει για εσάς όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να συνάψετε επαγγελματική σχέση, καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σας σχέσης μαζί μας, όταν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία που σας καθιστούμε διαθέσιμη ή όταν συνδέεστε σε ορισμένες πλατφόρμες, εφαρμογές ή άλλες λύσεις που σας παρέχουμε ή σας καθιστούμε διαθέσιμες.

 

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για τους υφιστάμενους ή τους υποψήφιους εργαζομένους της Somfy, οι οποίοι μπορούν να ανατρέχουν στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου που υπάρχει στη σελίδα "Θέσεις εργασίας".

 

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος;

Η νομική οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς είναι η οντότητα που καθορίζει πώς, πότε και γιατί συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων").

 

Η ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων θα εξαρτάται από το ποιος είστε:

 

 • Αν είστε επισκέπτης αυτής της ιστοσελίδας (κάποιος που απλώς βλέπει το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας), υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι η οντότητα Somfy που παρουσιάζεται σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

 • Αν είστε επενδυτής, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι η Somfy SA, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses, France.

 

 • Αν είστε πελάτης ή προμηθευτής, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η οντότητα που διαχειρίζεται την επαγγελματική σας σχέση με την Somfy. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στο τιμολόγιο ή την εντολή αγοράς που λάβατε ή στη συμφωνία που συνάψατε με την Somfy.

 

Για οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα, εκτός των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Somfy, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα είναι η νομική οντότητα που διαχειρίζεται τη σχέση τους με την Somfy. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στη συμφωνία που συνάψατε με την Somfy, αλλά μπορούν να ληφθούν και από το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε συνήθως στην Somfy.

 

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που μπορούν να αποδοθούν σε εσάς προσωπικά.

 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς (α), αλλά και εμμέσως από άλλες πηγές (β), για παράδειγμα κατά την περιήγησή σας σε ιστοσελίδες της Somfy ή την εγγραφή σας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο (άμεσο ή έμμεσο) με τον οποίον συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτό είναι επαρκές, σχετικό και απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον συλλέχθηκαν.

 

 1. Δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε δεδομένα που μας παρέχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

 

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τον τίτλο σας,
 • το ονοματεπώνυμό σας,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
 • τη θέση σας στην εταιρεία όπου εργάζεστε,
 • τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ενδιαφέρουν εσάς ή την εταιρεία σας,
 • τη γνώμη και τις προτιμήσεις σας σχετικά με ένα προϊόν,
 • τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την επικοινωνία,
 • την ανατροφοδότηση που μας παρέχετε για τις υπηρεσίες μας.

 

Συλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές μαζί μας, όταν εγγράφεστε σε κάποια από τις υπηρεσίες μας, όταν συμπληρώνετε έντυπα επικοινωνίας ή δημιουργείτε λογαριασμούς στις ιστοσελίδες μας, όταν επικοινωνείτε με τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών ή σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της εταιρείας μας και κατά τη διάρκεια εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχετε.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν (εκτός από τα προαναφερόμενα δεδομένα):

 • τον αριθμό πελάτη σας,
 • τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού,
 • αριθμούς πιστωτικών καρτών,
 • την υπογραφή σας,
 • την ημερομηνία γέννησής σας,
 • τυχόν φωτογραφία που θα μας δώσετε,
 • τυχόν δεδομένα τοποθεσίας τα οποία αποφασίζετε να μας κοινοποιήσετε.

 

Άλλες πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας και τις σχετικές εφαρμογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 •  την ημερομηνία εγγραφής σας,
 • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου,
 • το cloud ID σας,
 • τη διεύθυνση IP σας,
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου,
 • ορισμένες πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή ελέγχου σας, όπως αρχεία καταγραφής, πληροφορίες συσκευής και πληροφορίες δικτύου και, ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιλέγετε, δεδομένα τοποθεσίας ή βιομετρικά δεδομένα.

 

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που αποδίδονται σε εσάς ως επισκέπτη σε οποιονδήποτε χώρο του Ομίλου Somfy:

 • ονοματεπώνυμο,
 • εταιρεία,
 • ονοματεπώνυμο του ατόμου που σας υποδέχτηκε,
 • αριθμό ταυτότητας,
 • αριθμό κυκλοφορίας οχήματος,
 • ημερομηνία και
 • ώρα άφιξης και αναχώρησης από τον χώρο μας.

 

 1. Εμμέσως από άλλες πηγές

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με εσάς εμμέσως, για παράδειγμα κατά την περιήγησή σας σε ιστοσελίδες της Somfy ή την εγγραφή σας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για την ενίσχυση της εμπειρίας κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός χρήστη. Περιέχουν μια μικρή ποσότητα δεδομένων ειδικά για έναν συγκεκριμένο χρήστη και μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιούμε δύο είδη cookies

Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστοσελίδων μας

Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία των ιστοσελίδων μας (π.χ. cookies ανάλυσης που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τη χρήση και την απόδοση των ιστοσελίδων μας ώστε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητά τους).

 

Αν δεν θέλετε να αποδεχθείτε τη χρήση cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογισμικού πλοήγησής σας ώστε να απορρίπτει αυτόματα την αποθήκευση των cookies ή να σας ενημερώνει κάθε φορά που μια ιστοσελίδα ζητά άδεια να αποθηκεύσει ένα cookie. Αν επιλέξετε τη μη αποδοχή των cookies, οι ιστοσελίδες μας δεν θα λειτουργούν σωστά.

Cookies από τρίτους, για να βελτιώσουμε την διαδραστικότητα των ιστοσελίδων μας.

Οι ιστοσελίδες μας βασίζονται σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 Κουμπιά κοινής χρήσης:

Twitter

Ινσταγκραμ

Facebook

Βίντεο που μεταδίδονται στον ιστότοπο:

API YouTube (δείτε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου)

Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις cookie κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του έννομου συμφέροντός μας να συλλέγουμε, να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη δραστηριότητα των ιστοσελίδων μας. Εντούτοις, θα πρέπει επίσης να αποδεχθείτε την επεξεργασία των cookies όπως αναγράφεται στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα cookies που εμφανίζεται όταν μπαίνετε στην ιστοσελίδα.

 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε διαφημιστικά cookies για να μπορούμε να σας δείχνουμε διαφημίσεις που θεωρούμε ότι σας αφορούν, είτε όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας είτε κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο γενικά. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να περιορίζουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια συγκεκριμένη διαφήμιση και μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των διαφημιστικών εκστρατειών.

Η μη αποδοχή των διαφημιστικών cookies δεν επηρεάζει την εμπειρία χρήστη κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας.

 

Κάποιες φορές ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως πληροφορίες που καταστήσατε διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας, ή από δημόσια μητρώα, π.χ. από το εμπορικό μητρώο.

 

 1. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη διαπραγμάτευση ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, π.χ. για να:

 • Διαχειριζόμαστε και να διατηρούμε την επαγγελματική μας σχέση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της τήρησης λογαριασμού στα συστήματά μας,
 • Διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας: για παράδειγμα, για να επεξεργαζόμαστε πληρωμές, να αποστέλλουμε δείγματα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες και να σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας,
 • Παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τη συμβατική μας συμφωνία,
 • Παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, για παράδειγμα για να απαντάμε σε τυχόν ερωτήματά σας και να καταγράφουμε και να κοινοποιούμε εσωτερικά τα εν λόγω ερωτήματα ώστε στο μέλλον να τα απαντάμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

Έχετε το δικαίωμα να μην παράσχετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι η μη παροχή τους θα μας εμποδίσει στη διαπραγμάτευση ή την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Επιπλέον, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου αυτό είναι προς το έννομο συμφέρον μας, π.χ. για να:

 • Αναλύουμε την ανατροφοδότηση και τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ώστε να τα βελτιώνουμε συνεχώς και να τα αναπτύσσουμε περαιτέρω.
 • Διαχειριζόμαστε τα ερωτήματά σας όταν επικοινωνείτε με τα τμήματα σχέσεων με μέσα ενημέρωσης ή με επενδυτές. ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, ή όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα κανάλια μας για την υποβολή καταγγελιών,
 • Δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας,
 • Σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα, ενημερωτικά δελτία και/ή έρευνες μεταξύ των τελικών χρηστών σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης.

 

Επίσης βάσει του έννομου συμφέροντός μας, ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Somfy, όπως επίσης:

 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως πάροχοι λογισμικού, υπηρεσιών φιλοξενίας ή νομικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μεταφοράς ή υπηρεσιών πιστωτικών καρτών/τραπεζικών υπηρεσιών.
 • σε σύνδεση με τυχόν συγχώνευση, πώληση ή εξαγορά επιχείρησης ή κατά τη διάρκειά της.

 

Επιπλέον, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που εσείς αποφασίζετε να μας παράσχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε εμάς ή κατά την απάντηση σε συγκεκριμένο αίτημα που μας απευθύνετε, π.χ. για:

 • Εγγραφή ή αναβάθμιση οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας,
 • Ενεργοποίηση της συσκευής Somfy,
 • Λήψη προωθητικών μηνυμάτων ή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

 

Η συναίνεση στην επεξεργασία των δεδομένων σας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προαιρετική. Εντούτοις, η μη συναίνεση στις περισσότερες περιπτώσεις θα μας εμποδίζει να παρέχουμε κάποιο μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεστε.

 

Ορισμένες φορές, συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 

 1. Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και, κατά συνέπεια, κυρίως στους εργαζομένους μας στα διάφορα τμήματα και, ενδεχομένως, σε άλλες οντότητες του Ομίλου Somfy και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς: διαχείριση πελατών, κεντρική διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές και εξορθολογισμό των επιχειρηματικών λειτουργιών της Somfy. Αυτή η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στη βάση του έννομου συμφέροντος του Ομίλου Somfy να διαχειρίζεται τις συμβατικές του σχέσεις εντός του Ομίλου Somfy και να διατηρεί μια αποτελεσματική επιχειρηματική δομή.

 

Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική (π.χ. στο πλαίσιο αποστολών, οικονομικών συναλλαγών, υπηρεσιών λογισμικού), διασφαλίζουμε ότι οι εν λόγω τρίτοι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

 1. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εφαρμόζουμε μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα προστατεύουμε από παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση.

 

Το προσωπικό, οι αντιπρόσωποι και οι υπεργολάβοι μας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, ή δεσμεύονται άλλως με καθήκον εμπιστευτικότητας, ή υπόκεινται στη δέουσα καταστατική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

 

Επιπλέον, επιβάλλουμε αυστηρές υποχρεώσεις ασφαλείας σε κάθε τρίτο πάροχο υπηρεσιών που χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

 

 1. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για κάθε έναν από τους σκοπούς που περιγράψαμε παραπάνω.

 

Εντούτοις, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. για φορολογικούς και ελεγκτικούς σκοπούς) και σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μας για τη διατήρηση δεδομένων.

 

Όπου δεν απαιτείται πλέον η διατήρηση δεδομένων που μπορούν να αποδοθούν σε εσάς προσωπικά, θα τα διαγράψουμε, θα τα "ανωνυμοποιήσουμε" ή θα τα ομαδοποιήσουμε με τρόπο που η ταυτότητά σας να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.

 

 1. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως σε διακομιστές που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ/στον ΕΟΧ ή στην Ελβετία.

 

Εντούτοις, λειτουργούμε ως παγκόσμια εταιρεία και βασιζόμαστε σε διεθνείς παρόχους υπηρεσιών για την υποστήριξη των παγκόσμιων λύσεών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία κατοικείτε.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του DPO ώστε να ασκείτε τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε.

 

Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

 

 • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, σε αυτές τις περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς και, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε να βοηθήσετε την Somfy να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι προτιμήσεις σας είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα, συμπληρώνοντας ένα ενημερωμένο έντυπο επικοινωνίας σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας ή επικοινωνώντας με τον DPO στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@somfy.com για να αναφέρετε τις διορθώσεις ή τις ενημερώσεις σας,
 • Δικαίωμα ένστασης και περιορισμού. Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διόρθωσης ανακριβών δεδομένων κατόπιν αιτήματός σας,
 • Δικαίωμα διαγραφής. Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας, εκτός αν χρειάζεται να τα διατηρήσουμε για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με τους κανόνες μας για τη διατήρηση δεδομένων,
 • Δικαίωμα ελέγχου των cookies και των άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, θα σας ζητηθεί να συναινέσετε στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του λογισμικού περιήγησής σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε το λογισμικό περιήγησής σας ώστε να διαγράφει τα cookies από τον σκληρό σας δίσκο, να εμποδίζει την τοποθέτηση νέων cookies ή να λαμβάνει ειδοποιήσεις ώστε τα cookies να μην τοποθετούνται χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το λογισμικό περιήγησής σας ώστε να μην αποθηκεύει πλέον αυτόματα τα cookies. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μια αλλαγή στις ρυθμίσεις των cookies θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίον έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις ιστοσελίδες που απαιτούν cookies ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές. Αν το λογισμικό περιήγησής σας είναι διαμορφωμένο ώστε να απορρίπτει όλους τους τύπους cookies, δεν θα μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στο πλήρες εύρος των υπηρεσιών μας. Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίον μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των cookies στο λογισμικό περιήγησής σας:

  Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις cookie κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης. Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον δυνατόν να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε,
 • Δικαίωμα λήψης και μετάδοσης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και που παρείχατε σε εμάς σε συνήθη ηλεκτρονική μορφή. Έχετε το δικαίωμα να μεταδίδετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα δεδομένων),
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν πιστεύετε ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας ή της χώρας όπου εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η ημερομηνία της παρούσας πολιτικής αναγράφεται πριν από την παραπάνω εισαγωγική παράγραφο. Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν οι τροποποιήσεις περιέχουν σημαντικές αλλαγές που ενδεχομένως επηρεάσουν τα προσωπικά δικαιώματα που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε για τις εν λόγω αλλαγές μέσω εμφανούς ανακοίνωσης στην αρχή της παρούσας πολιτικής.